Адміністрація та педагогічний колектив ХЗОШ 138 висловлює щиру подяку батькам за допомогу при підготовці школи до нового навчального року та сподівається на подальшу співпрацю у 2018-2019 навчальному році

ПАМ’ЯТКА

батькам, які планують здійснити благодійний внесок донавчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

Шевченківський район 340-31-43
Новобаварський район 734-94-30
Слобідський район 737-23-14
Основ’янський район 725-27-91
Холодногірський район 712-34-27
Немишлянський район 392-02-41
Київський район 725-24-86
Індустріальний район 93-41-35
Московський район 68-54-90
Необхідний перелік нормативних документів

— Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;

— закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

— постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;

— накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;

— наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;

— наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;

— листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків».

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

— 6) публічний збір благодійних пожертв;

— 7) управління благодійними ендавментами;

— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5.Закону України

«Про благодійну діяльність

та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон України Про загальну середню освіту

Бюджетний кодекс України

Наказ Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»

Наказ МОН України від 02.06.2004 №440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети( ради) загальноосвітнього навчального закладу"

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

Лист МОН України від 15.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

Лист МОН України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

ЗАКОН УКРАЇНИ про благодійну діяльність та благодійні організації (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871,№ 1663-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2032, № 1668-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст.2028}

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2008 № 228 (зі змінами)

Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

ПОЛОЖЕННЯ про батьківські ради класів та батьківську раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 138 Харківської міської ради Харківської області

Розрахунковий рахунок управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради для внесення благодійних внесків за дорученням:

— БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

— Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

— Код ЄДРПОУ: 02146334;

— Банк: Головне управління Державної казначейської служби України у Харківській області;

— МФО: 851011;

— рахунок для ЗНЗ № 31554302225610

/Files/images/2018__semestr_/липень.png

/Files/images/2018__semestr_/июнь2018.png

/Files/images/2018__semestr_/травень1.png

/Files/images/2018__semestr_/травень2.png

/Files/images/2018__semestr_/кв.png

/Files/images/2018__semestr_/березень2018.png

/Files/images/2018__semestr_/лютий.png

/Files/images/2018__semestr_/01. 2018.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/са.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/ноябрь1.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/ноябрь2.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/жовтень.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/жовт.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/ег.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/01.png

/Files/images/2017_-_2018___semestr/02.png

/Files/images/_semestr_2017/сер2017.png

/Files/images/_semestr_2017/сер12017.png

/Files/images/_semestr_2017/л.2017.png


/Files/images/_semestr_2017/л.1.2017.png/Files/images/_semestr_2017/ч.2017.png

/Files/images/_semestr_2017/ч12017.png

/Files/images/_semestr_2017/ма.png

/Files/images/_semestr_2017/про.jpg


/Files/images/_semestr_2017/уке.jpg

/Files/images/_semestr_2017/березень 2017.jpg

/Files/images/_semestr_2017/лютий.jpg

/Files/images/_semestr_2017/с.png

/Files/images/_semestr_2017/єес1.png

/Files/images/_semestr_2017/рол.png

/Files/images/_semestr_2017/єкс2.png

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді 2016 року
У листопаді 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:15 677,50
Протягом листопада витрачено15 677,50
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за листопад (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Сітка огороджувальнашт43 302,00
Дворове обладнання, в т.ч.:
Медикаментиуп261 366,84
Господарчі товари
Рушник паперовийуп15224,25
пакетшт22,80
Скатертина п/ешт325,80
Серветки вологіуп3364,35
Канцелярські товари
Тека-скорозшивачшт11550,00
Тека з файламишт250,00
Файли А4уп4140,00
коректоршт115,00
коректоршт112,00
Скоби для стиплера №10уп27,00
Скоби для стиплера №24уп16,50
бланкишт20001 250,00
Папір А4уп1425,00
Файлиуп160,00
Книжки для бібліотеки4 553,00
Миючі та дезінфікуючі засоби
Мило-крем рідкемл4140130,95
Мило-крем рідкемл60037,90
Будівельні матеріали для поточного ремонту
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ12 727,00
Заправка (ремонт) орг.технікишт8735,00
Інші послуги
Ремонтні роботи за сметами РУО
ВСЬОГО15 677,50
Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні 2016 року
У жовтні 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:13 208,80
Протягом жовтня витрачено13 208,80
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за жовтень (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
бензинл10195,00
Медикаментишт23663,98
Господарчі товари
Губка кухоннауп456,94
Перчатки господарчішт9174,96
Пакети для сміттяшт676,50
Канцелярські товари
батарейкишт220,00
Щоденник роботи шкільної бібліотекишт239,08
Папір копіювальний А4уп6453,04
Миючі та дезінфікуючі засоби
Порошок пральнийшт867,12
Засіб для чищенняшт470,92
Мило рідкешт452,68
Мило туалетнешт1029,90
Засіб Білизнашт1254,60
Мило господарчешт831,60
Будівельні матеріали для поточного ремонту
Емаль для вікон Tefalшт1391,98
Шпаклівка білал1,550,00
Емаль для віконшт1168,30
щіткашт540,00
Фарба водоемульс.шт82 152,00
Фарба водоемульс.шт5975,00
Рейка 40/20м240960,00
брусм1296,00
краншт61 605,00
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ13 857,20
Заправка (ремонт) орг.технікишт10842,00
Інші послуги
Ремонтні роботи за сметами РУО
ВСЬОГО13 208,80
Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні 2016 року
У вересні 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:83 631,77
Протягом квітня витрачено83 631,77
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за вересень (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Вентилятор ВР 287-46 №3,15 ел/дв 0,55/100шт17 000,00
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
Медикаменти
Господарчі товари
Парафін нафтовий П-2кг14525,00
Канцелярські товари
Папір копіювальний А4уп2151,98
Миючі та дезінфікуючі засоби
Будівельні матеріали для поточного ремонту
Сітка армована FASAD plusм2300,33 828,00
Суміш Кнауф МР 75 Г.2.ШТЗ, ЗО кгшт201 762,60
Кутник ПВХ перфорований з сіткою 3,0мшт32622,40
Суміш Кнауф HP Фініш,25 кгшт6513,00
Сітка наждачна 180 SICшт3081,00
Стрічка малярська 25мм х 40мшт20440,00
Уайт-спірит (0,6 кг-1 л)шт256,80
Эмаль алкідна 8,4 кг ПФ-116 Матово-білийшт51 950,00
Фронт Фарба матлатекс(12 кг)шт52 011,35
Фронт Фарба матлатекс (3кг)шт1104,94
Плівка 1500x0,08 ммм1501 792,50
Відро будівельне 12 лшт258,00
Пензель макловиця 40x140ммшт282,40
Шпатель BLUMBERG 10смшт223,10
Шпатель BLUMBERG 15смшт227,40
Клейка стрічка 45 прозора 100Шт232,50
Пігмент 0,75л 110 охрашт2241,40
СТ-17/10 Глибокопроникаюча грунтовкашт4708,80
Фронт Грунт гл/проникн. 1:4 (10 кг)шт2878,60
Сітка наждачна 040 SICшт2054,00
Емаль ПФ-115 білакг20701,28
Емаль ПФ-266 горіхкг30879,12
Стрічка малярнашт560,00
щіткашт117,00
Валик 150/30шт220,60
Ручка для валикашт14,00
Щітка 100шт224,00
Вікна, двері
Фурнітура для дверейшт7420,00
Наличники 6 смшт1200,00
Двері з коробомшт1600,00
ПОСЛУГИ
Послуги охорони
Заправка (ремонт) орг.технікишт6647,00
Інші послуги
Ремонтні роботи за сметами РУО57 113,00
ВСЬОГО83 631,77
Директор школи Л.В.Кузнецова
Бухгалтер РУО О.А.Поваляєва

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у серпні 2016 року
У серпні 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:23127,2
Протягом серпня витрачено23127,2
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за серпень (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Ложкишт130455
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
бензинл50,75989,64
Пружина щепленняшт240
Прокладка нк70шт195
підшипникшт145
Бухта ліски 2,7шт1185
Пробка для бака бензопилкишт130
ліскам3120
Диск на болгаркушт122
Болт сцепленняшт190
Редуктор для бензокосишт1225
коленвалшт1180
поршеньшт1120
Пластина карбюраторашт140
Перехідник карбюраторашт130
сальникишт260
підшипникишт240
Прокладка поршняшт110
Медикаменти
Господарчі товари
Гачки для карнизушт400120
Щітка металевашт120
гардинам433655
Тасьма гардиннашт1250
маскашт19
сифоншт160
Леза для ножашт225
Канцелярські товари
Миючі та дезінфікуючі засоби
Будівельні матеріали для поточного ремонту
самоклейкам8160
Декор-фризм24240
Клей монтажшт4283,2
валикишт26823
Ручки для валикашт444
саморізишт700242
Гідро бар`єрм25375
шифершт181890
Лист оцинкованийшт121770
Скоч малярнийшт342
шпалеришт224730
Розчинник 647л280
Полиазол фольгам575
Клей КМЦшт4195
Стрічка малярнашт260
Цвяхи шифернішт8050
Фарба емаль ПФ-115 горіхкг30879,12
щіткашт4100
скочшт230
Клей шпалернийшт6280
кути пластикшт6120
Фарба емаль ПФ-115 білакг501753,2
Уайт-спірітл9270
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ3910
Заправка (ремонт) орг.технікишт8810
Інші послуги
ВСЬОГО23127,2

У липні 2016 року благодійна та спонсорська допомога не надходила

У червні 2016 року за локальним кошторисом було витрачено на ремонтні роботи 9161 грн.

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у травні 2016 року
У травні 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:18134,19
Протягом травня витрачено18134,19
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за травень (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
манометршт1140
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
тарілкишт1001025
тарілкишт1001075
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
бензинл10,25199,88
Медикаментишт321116,8
Господарчі товари
Щітки для фарбишт
Валики для підлогишт
Халат робочийшт
губки кухонніуп332,1
Канцелярські товари
батарейкишт220,4
Миючі та дезінфікуючі засоби
засіб для чищенняшт556,95
мило господарчешт1056,95
Білизнашт322,35
порошок синтетичнийшт430,6
Крем милоуп443,8
сверлошт285
ліска на бензокосушт135
диск Победитшт170
машинна оліяшт1120
штанга на бензокосушт125
свічка на бензокосушт125
сітка затирочнашт20100
грунтовкал6310
клей метилшт4200
цементшт5525
Церезітшт4520
валикишт8520
щіткишт2110
Макловицішт5200
уайт-спірітшт4100
плитка керамічнам.кв.5422,76 '
хрестикиуп217
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охорони
Заправка (ремонт) орг.технікишт4413,93
Послуги з повірки вимірюючих приладівшт11712,44
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Ремонтні роботи9003,23
ВСЬОГО18134,19

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у квітні 2016 року
У квітні 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:17891,75
Протягом квітня витрачено17891,75
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за квітень (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Підставки для ложокшт25500
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Кулі для гвинтівкиуп256
Дворове обладнання, в т.ч.:
віникишт11330
мітлашт270
Меблі, в т.ч.:
Стінка меблевашт19360
Медикаментипл22150,52
Господарчі товари
пакети для сміттяуп434,6
Ганчірка для підлогишт118,75
т/папіршт23,58
Серветки для прибиранняуп244,9
Щітки для фарбишт1181
Валики для підлогишт560
Халат робочийшт1230
Серветки паперовіуп677,7
Рушники паперовіуп10145
Ганчіркикг10160
Канцелярські товари
Стенд «Батьківська рада»шт1520
Миючі та дезінфікуючі засоби
засіб для чищенняшт578,04
мило господарчешт419,16
Мило рідкеуп344,85
Крем милоуп332,85
Будівельні матеріали для поточного ремонту
краншт175
бочонокшт370
вимикачшт260
резеткашт260
підрезетникшт22
Паста вапнянакг2001040
саморізишт20030
секретшт1120
сверлошт220
цементшт3270
Церезітшт175
Макловицішт6270
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ13211,8
Заправка (ремонт) орг.технікишт5341
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Книга Імена199
Вода питна Роганськабут131
ВСЬОГО17891,75

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у березні 2016 року
У березні 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:32919,03
Протягом березня витрачено32919,03
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за березень 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
посудшт251848
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
Меблі, в т.ч.:
стіл аудиторний УС-20шт83312
стіл робочий П 262шт1768
стілець шкільний РФшт172958
Господарчі товари
гардиним6480
Рукавички гумовішт7182,63
халати робочішт9468
Рушники паперовіуп227,5
губки кухонніуп215,3
серветки вологішт410,4
Серветки паперові 200штуп338,85
Канцелярські товари
батарейкишт420
Миючі та дезінфікуючі засоби
мило господарчекг0,618,75
мило туалетнекг0,4217,7
Будівельні матеріали для поточного ремонту
краншт1230
згоништ4255
лічильник водишт1980
перехідник 3/4шт128
фільтршт140
фільтр муфташт140
електроди моноліт 2,5уп1160
цвяхикг1,560
прокладки сан.шт4040
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ12403,8
Заправка (ремонт) орг.технікишт5460
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Ремонтні роботи17773
Вода питна Роганськал470296,1
ВСЬОГО32919,03

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у лютому 2016 року
У лютому 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:27148,25
Протягом січня витрачено27148,25
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за лютий (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Електрокомфорки КЕ-0,12/3,0шт21300
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
Лопатишт3180
Рукавиці робочіпар530
Меблі, в т.ч.:
Карниз 2,4мшт163
Стенд «Державні символи»шт1260
Комплект плакатів «Захист Вітчизни» 19 аркушівшт11445
Господарчі товари
Сількг1548
Рукавички гумовішт488,72
Шкребок нерж.метал.кух.шт15,98
Рушники паперовішт213,75
Рушник махровий кух.шт129,95
Серветки паперові 200штуп225,9
Канцелярські товари
Миючі та дезінфікуючі засоби
Дез.засіб «Медікарін»шт1330
Мило рідкефл117,99
Будівельні матеріали для поточного ремонту
ДВП 1220х2440х3,2шт5467,72
Плитка LianaМ239,062574,44
Хрестики для плиткиуп520
Пластикові панеліМ27,5525
Рідкі цвяхишт2100
Кут пластикшт10250
Кут плиткашт5100
Церезит 25кгшт7560
Шпатлівка стартова 30кгшт2200
Шпатлівка фінішна 25кгшт1102
Грунтовка ¼ 5лшт1150
Шпатлівка стартова 25кгшт4320
Сверлашт490
Кріплення для карнизушт330
Розчинникл7280
Диск для плиткишт180
Крейдакг50250
Фарба емаль Горіх для кабінетівкг202,55934,06
Фарба емаль біла для кібінетівкг37,91339,38
Фарба емаль ПФ-115 св.сіракг501500
Фарба емаль ПФ-115 сіракг1003000
Лак паркетнийкг362619,36
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ12727
Заправка (ремонт) орг.техніки
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Інші послуги
Вода питна мед.кабінет 19лбут393
ВСЬОГО27148,25

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у січні 2016 року
У січні 2016 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:15945,46
Протягом січня витрачено15945,46
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за січень (місяць) 2016 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
світлові показчики"Вихід"шт41400
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
мітлашт135
тачка садовашт1619,2
Меблі, в т.ч.:
Підручники та художня література
Килими
Кухонний інвентар
Іграшковий інвентар, методично та навчальні посібники
стенди "Державна символика"шт164160
М’який інвентар
Протипожежний інвентар
Господарчі товари
рукавички для посудупар9157,32
cіль кам`янакг1449,25
серветки паперовіуп329,3
губки кухонніуп117,6
Матеріали
Канцелярські товари
скочшт140
файлиуп290
клей ПВА 100 млшт422
батарейкишт412
степлершт130
скобиуп220
Медикаменти
Миючі та дезінфікуючі засоби
засіб чистячий 0,5кгшт14121,2
засіб миючийшт552,7
мило туалетнеуп467,8
порошок пральнийшт10105
Будівельні матеріали для поточного ремонту
перфокутшт1060
сітка затирочнашт1040
шпатлівка стартовашт190
шпатлівка фінішнашт190
грунтовкал5150
старткг540
шнуршт1083
ручка дверна з квадратомшт1140
шпалеришт191121
валикшт114
щіткишт338
короб для проводкишт618
кабель електричнийшт763
клей шпалернийшт6273
лезауп225
сітка штукатурнам224
уайт-спірітл0,510
рідкі цвяхиуп150
фріз декоративнийшт1090
цвяхиуп18
фарба біла ПФ-115кг602103,84
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ13375,4
Заправка (ремонт) орг.техніки
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Інші послуги
вода питна Роганськал470296,1
ВСЬОГО15945,46

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні 2015 року
У грудні 2015 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:17596,46
Протягом грудня витрачено17596,46
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за грудень (місяць) 2015 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
перехідник HDMIшт1320
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
Меблі, в т.ч.:
Підручники та художня література
Килимишт1999
Кухонний інвентар
Іграшковий інвентар, методично та навчальні посібники
М’який інвентар
Протипожежний інвентар
Господарчі товари
кабельшт1150
пальнел10175
цеп для бензопилишт1190
чоботи гумовішт2360
рукавички господарчішт1050
Матеріали
стенд "Інформація"шт1660
табличка кабінетнашт145
Канцелярські товари
бланки запрошеньшт627
бланки грамотшт512,3
зошит А4шт162,4
тека А4шт240
тека реєстраторшт4186,06
Медикаментишт3381029,1
Миючі та дезінфікуючі засоби
крейда кусковакг50300
Будівельні матеріали для поточного ремонту
фарба емаль ПФкг3008791,2
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ13373,4
Заправка (ремонт) орг.технікишт5795
вода питнал1931
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Інші послуги
ВСЬОГО17596,46

Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді 2015 року
У листопаді 2015 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:11362,13
Протягом листопада витрачено11362,13
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за листопад (місяць) 2015 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
Меблі, в т.ч.:
Підручники та художня література
Журнал "Надзвичайні ситуації"шт6298
Килими
Кухонний інвентар
Іграшковий інвентар, методично та навчальні посібники
кулькишт100125
М’який інвентар
Протипожежний інвентар
Господарчі товари
замокшт160
парафін нафтовий твердийкг10500
серветки паперовіуп429,9
серветки господарчіуп338,25
серветки вологіуп59126,85
рушники паперовіуп20137,5
губки кухонніуп114,3
папір туалетнийшт27
рукавички господарчішт11163,9
сіль кухоннашт28,8
секрет для замкашт180
Матеріали
папір А4/80уп10690,48
Канцелярські товари
файлиуп5100
бланки медичнішт60001200
скочшт6120
батарейки
Медикаментишт2464,7
Миючі та дезінфікуючі засобишт
Крем-милошт17223,35
Будівельні матеріали для поточного ремонту
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ13685
Заправка (ремонт) орг.технікишт4405
вода питнал698584,1
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Інші послуги
ВСЬОГО11362,13
Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні 2015 року
У жовтні 2015 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:8633,33 грн.
Протягом жовтня витрачено8633,33 грн.
Залишилося на наступний місяць0
ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ № 138 за жовтень 2015 р.
НайменуванняОд.виміруКількістьСума
Компьютерна та побутова техніка, в т.ч.:
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.:
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:
Меблі, в т.ч.:
Підручники та художня література
Килими
Кухонний інвентар
Іграшковий інвентар, методично та навчальні посібники
М’який інвентар
Протипожежний інвентар
Господарчі товари
Болтишт10025
Провод електричнийм20220
Пробка для мийкишт220
Електрична вилкашт136
Ізоляційна стрічкашт230
Ніжшт135
Леза для ножашт115
Лампи Philipsшт10150
Лампи економ 11wшт301350
Шурупи 35шт10010
Шурупи 40шт10014
Замкок Extra 90шт155
Замкок Extra 40шт125
Матеріали
Канцелярські товаришт115
Медикаментиуп10170
Миючі та дезінфікуючі засоби
серветкиуп16,98
крем-миломл46034,65
Будівельні матеріали для поточного ремонту
Порогшт3150
Плінтусшт6150
Декор для плінтусашт840
Швидкомонтаж 8х60шт10043
Серпянкам4535
Гіпсокартоншт1110
Клей для шпалершт290
Пінопластшт3135
Покриття для підлоги ПВМ2101030
OSB-плиташт1488,7
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охороништ12860
Заправка (ремонт) орг.технікишт6860
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Інші послуги
Водашт2600
ВСЬОГО8633,33

НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА
Інформація про надходжеення та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні 2015 року
У вересні 2015 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму:8945,65
Протягом вересня витрачено8945 грн. 65 коп
Залишилося на наступний місяць0

ЗВІТ про використання благодійної та спонсорської допомоги по ЗНЗ №138 за вересень 2015 р.

НайменуванняОд.виміруКількість
Сума,грн
Обладнання для харчоблоків (пралень), в т.ч.: Питна вода для їдальні " Роганська" 900
Спортивний інвентар, в т.ч.:
Дворове обладнання, в т.ч.:6
Лопати совкові Мітла
Граблі
Пакети для сміття Рукавички для прибирання
Лопати совкові

82
38
207
61,02

166,96


82


Меблі, в т.ч.:
Підручники та художня література
Килими
Кухонний інвентар
Іграшковий інвентар, методично та навчальні посібники
М’який інвентар
Протипожежний інвентар
Господарчі товари3
Серветки для миття вікон Губки Ганчирка для підлоги
21,90

5,96

73,8
Матеріали
Канцелярські товариПапір А4700
МедикаментиМедичні бланки 127
Миючі та дезінфікуючі засоби3
Засіб для прочищення труб
Мило
Засіб для миття скла
12,7
18,75
29,56

Будівельні матеріали для поточного ремонту2
Будівельні матеріали
Латка та клей
1000
30
Вікна, двері
ПОСЛУГИ
Послуги охорониОхоронні послуги 3854
Заправка (ремонт) орг.технікиЗаправка картриджів 1505
Послуги з повірки вимірюючих приладів
Послуги з повірки протипожежного обладнання
Інші послугиОплата телефону30
ВСЬОГО8945 грн 65 коп.

Серпень 2015 року

№ з/п Найменування товару Одиниця виміру К-ть Ціна за оди ницю Сума Рахунок
1. Розчинник шт 1 40 40
2. Клей Метілан шт 1 63 63
3. Бензин л 10 18,4 184
4. Розчинник 647 л 1 35 35
5. Мило рідке шт 3 17,99 35,99
6. Стенд «Патріотичне виховання» шт 1 800 800
7. Штори шт 12 417 5004
8. Фарба емаль ПФ-115 біла кг 37,5 35,2 1320
9. Планка пам`яті DDR 2GB/800 шт 1 666 666
10. Засіб для миття скла Rio шт 2 13,5 27
11. Крейда 10 кг шт 4 15,5 62
12. Фарба емаль ПФ-266»Горіх» (2,5кг) шт 9 73,26 659,34

На загальну суму 8 896 грн. 33 коп. (Вісім тисяч вісімсот дев`яносто шість грн. 33 коп.)

Липень 2015 року

№ з/п Найменування товару Одиниця виміру К-ть Ціна за оди ницю Сума Рахунок
1. Папір А4 шт 10 57,17 571,00
2. Маркер перманентний чорний шт 1 12,57 12,57
3. Маркер перманентний білий шт 1 19,94 19,94
4. Шпатлівка паркетна «Червоне дерево» шт 2 69,64 139,28
5. Плинтус м 67,6 11 854
6. Стрічка стартова KL 15x15 шт 10 100 1000
7. Розчинник 647 шт 2 30 60
8. Піна монтажна шт 2 50 100
9. Клеймер №3 шт 5 20 100
10. Клей БМ 6 шт 1 15 15
11. Сітка затирочна шт 10 4 40
12. Шпатлівка стартова шт 2 128 296
13. Валики 150/30 шт 3 20 60
14. Щітки 90/20 шт 3 12 36
15. Дюбель-молі 4/45 шт 7 3 21
16. Терка під сітку шт 1 10 10
17. Шпатлівка стартова шт 17 35,29 600
18. МФУ лазерний Brother DCP-1512R шт 1 2677 2677
19. Саморізи шт 400 0,16 65
20. Склоріз шт 1 25 25
21. Цвяхи 12/20 шт 1 14 14
22. Перехідник електр.16А шт 2 8 16
23. Бензин л 30,86 18,4 567,82
24. Шпатлівка « Горіх» шт 8 51,32 410,56
25. Щітки №1 шт 2 25 50
26. Макловиця шт 2 19 36
27. Розчинник 646 шт 1 36 36
28. Малярна стрічка шт 10 12 120
29. Щітки № 20 шт 4 30 120
30. Штапик м 2 100 200
31. Рідкі цвяхи шт 1 40 40
32. Щітки № 63 шт 1 6 6
33. Шпатель шт 1 4 4
34. Валики 150/30 шт 1 15 15
35. Стрічка стартова м 9 7 63
36. Уайт-спірит шт 3 15 45
37. Сітка затир очна Вольфрам шт 1 35,3 35,3
38. Кран 1/2 шт 1 50 50
39. Бачок шт 1 240 240
40. Гардини+тесьма м 3 100 300
41. Крейда кг 4 20 80
42. Фарба емаль ПФ-266»Горіх» (2,5кг) шт 15 73,2 1098,9

На загальну суму 10 249 грн. 37 коп. (Десять тисяч двісті сорок дев`ять грн. 37 коп.)

Червень 2015 року

1. Покупка подовжувача 10м, розеток – 297 грн. 00 коп.

2. Покупка блоку живлення – 50 грн. 00 коп.

3. Придбання халату нейлонового для прибиральниці – 70 грн. 00 коп.

4. Покупка колокольчиків для випускників – 30 грн. 00 коп.

5. Покупка самок лейки – 75 грн. 00 коп.

6. Покупка редуктора та пружини для газонокосарки – 270 грн. 00 коп.

7. Покупка секатора – 70 грн. 00 коп.

8. Покупка петлі двер. – 35 грн. 00 коп.

9. Покупка кольорових аркушів – 45 грн. 00 коп.

10. Покупка пального для косьби – 184 грн. 00 коп.

11. Покупка батарейок – 61 грн. 00 коп.

12. Оплата за послуги по заправці картриджів – 360 грн. 00 коп.

13. Оплата за послуги копіювання – 175 грн. 00 коп.

14. Покупка валиків для фарбування – 185 грн. 00 коп.

15. Покупка скотчу – 60 грн. 00 коп.

16. Оплата за послуги Укртелекому – 24 грн. 00 коп.

17. Покупка кнопки, пружини для газонокосарки – 38 грн. 00 коп.

18. Закупка фарби водоемульсійної та емалі – 4027 грн. 14 коп.

На загальну суму 6056 грн. 14коп.(шість тисяч п’ятдесят шість грн. 14коп.)

У травні 2015 року було витрачено коштів на суму 20709 грн., 45 коп.

1. Покупка води питної – 29 грн. 00 коп.

2. Придбання редуктора , осі на болгарку – 340 грн. 00 коп.

3. Покупка лески на газонокосарку – 250 грн. 00 коп.

4. Покупка труби, переходу – 360 грн. 00 коп.

5. Закупка пального – 184 грн.00 коп.

6. Покупка круга, електродів – 200 грн. 00 коп.

7. Покупка масла – 140 грн.00 коп.

8. Закупка фарби – 170 грн. 00 коп.

9. Закупка медикаментів – 1142 грн. 72 коп.

10. Оплата за послуги роздруку – 115 грн. 50 коп.

11. Оплата за роботу за відновлювання відкосів – 600 грн. 00коп.

12. Оплата за послуги Укртелекому – 25 грн. 27 коп.

13. Покупка саморізів – 40 грн. 00 коп.

14. Покупка грунту концентрату - 240 грн. 00 коп.

15. Покупка папіру – 26 грн. 00 коп.

16. Покупка фарби водоем. – 55 грн. 00 коп.

17. Покупка води питної у спорт. зал та мед кабінет – 58 грн.00 коп.

18. Покупка труби, фітингу для заміни труб холодного водопостачання – 9833 грн. 96 коп.

19. Оплата за роботу по ремонту труб хол. водопостачання – 6000 грн. 00 коп.(готівка)

20. Оплата за ремонт по ремонту стелі – 400 грн. 00 коп. (готівка)

21. Оплата за устілку тротуарної плитки на ганку школи – 500 грн. 00 коп. ( готівка)

На загальну суму 20709 грн. 45 коп. (сімнадцятьтисяч сто сімдесят вісім грн.23коп.)

У квітні 2015 року було витрачено коштів на суму 5826 грн. 78коп.

1. Покупка господ. товарів –33 грн. 58 коп.

2. Покупка вилки електрич. – 25 грн.00 коп.

3. Покупка пензликів – 25 грн.00 коп.

4. Покупка брусу (для спорт. майданчиків) – 75 грн. 00 коп.

5. Покупка кранів, прокладок – 38 грн. 70 коп.

6. Покупка сітки затір. – 20 грн.00 коп.

7. Придбання церезиту, цвяхів – 387 грн. 50 коп.

8. Покупка розеток – 70 грн. 00 коп.

9. Покупка шлангу (сантехніка) – 65 грн. 00 коп.

10. Придбання шпаклівки - 128 грн.00 коп.

11. Покупка печаток господ. – 23 грн.00 коп.

12. Покупка розетки, термометру, макловиць – 96 грн.00 коп.

13. Оплата за послуги по заправці картриджів - 240 грн. 00 коп.

14. Оплата за послуги по ремонту стін (гардероб та актова зала) - 1300 грн. 00 коп.(готівка)

15. Оплата робот по заміні труб холодного водопостачання – 3000 грн.00коп. (готівка)

16. Покупка вінчестеру б/в – 300 грн. 00 коп.( готівка)

На загальну суму 5826 грн. 78 коп. (п’ять тисяч вісімсот двадцять шість грн. 78 коп.)

У березні 2015 року було витрачено коштів на суму 16 994 грн. 63 коп.

1. Покупка господарських товарів - 409 грн. 52 коп.

2. Покупка ліків (корвалола) – 34 грн. 40 коп.

3. Придбання перчаток – 130 грн. 40 коп.

4. Покупка молотка, саморізів – 95 грн. 00 коп.

5. Оплата за участь МАН – 197 грн. 00 коп.

6. Придбання сітки, валиків, пензлів – 241 грн. 20 коп.

7. Оплата за послуги Укртелекому -25 грн. 27 коп.

8. Придбання хомутів та кранів на труби хол. водопост. – 116 грн. 00 коп.

9. Покупка пасти вапняної – 600 грн. 00 коп.

10. Покупка цементу,піска – 325 грн. 00 коп.

11. Придбання фарби - 235 грн. 20 коп.

12. Придбання колеса для садової тачки – 150 грн. 00 коп.

13. Оплата за послуги по заправці картриджів - 630 грн. 00 коп.

14. Оплата за оформлення акт. залу гелев. кульками – 450 грн.00 коп. (готівка)

15. Оплата послуг по вивозу сміття з підвальних приміщень та сараїв – 330 грн. 00 коп. (готівка)

16. Оплата за фарбу - 13025 грн. 64 коп.

Загальна сума 16 994 грн. 63коп. (шістнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири грн.63коп.)

У лютому 2015 року було витрачено коштів на суму 4880 грн.

1. Заправка та ремонт картриджів - 480 грн.

2. Придбання екрану - 1604 грн.

3. Придбання ліків - 1200 грн.

4. Придбання фарби - 1300 грн.

5. Дезинфікуючі та миючі засоби - 300 грн.

У січні 2015 року було витрачено коштів на суму 7736грн. 40 коп.:

1. Покупка гачків на карниз – 18 грн. 90 коп.

2. Покупка самок лейки – 250 грн.00 коп.

3. Покупка кульок різнокольор. -210 грн. 00 коп.

4. Оплатити послуги брошюровки та друку – 375 грн.50 коп.

5. Покупка скатертини в актову залу – 240 грн. 00 коп.

6. Придбання проекціонного екрану – 1604 грн. 00коп.

7. Господарчі товари: миючі засоби для кухоних та туалетних приміщень, пакети, папір, файли, пперчатки - 272,72 грн.

8. Фарба, емалі, пензли - 486 грн.

9. Лавки металеві, столешниці для їдальні - 3500грн.

10. Послуги Уртелекому - 33 грн. 29 коп.

11.Змінна подушка для печатки - 50 грн.

12. Питна вода до мед.кабінету - 27грн.

13. папірові рушники та папір - 26 грн.28 коп.

14. Дві пари чоботів для двірників - 185 грн.

15. Сантехнічний кран - 51 грн.

16. батарейки - 40 грн.

17. Брошюровка - 11 грн.

18. шпаклівка - 85 грн.

19. обслуговування картриджів - 270 грн.

У грудні 2014 року було витрачено коштів на суму - 23747 грн.

Встановлено 8 пластикових вікон на першому поверсі - 22400 грн.

Встановлено сигналізацію з "тревожною кнопкою" - додаткова оплата 447 грн.

Будівельний матеріал - 600 грн.

Заправка картриджів - 300грн.

У листопаді 2014 року було витрачено коштів на суму 27729грн. 50коп.

Покупка господарських товарів, порошку, мила, тощо – 126 грн. 00 коп.

2.Покупка бірок для ключей – 46 грн. 00 коп.

3.Закупівля шпаклівки, клею, кутків, церезиту – 500 грн. 00 коп.

4. Покупка хлоргексидину – 57 грн. 50 коп.

5.Покупка і встановлення -вікон м/пл. ( у бібліотеку) – 9500 грн. 00 коп. - дверей метало пластикових ( гардероб) – 17500 грн. 00 коп.

У жовтні 2014 року було витрачено коштів на суму 23180 грн. 99 коп.

1. Покупка ліків, шпателів – 2353 грн. 43 коп.

2. Оплатити послуги по заправці картриджів -160 грн. 00 коп.

3. Оплатити послуги копіювальних робіт, різографу бланків – 826 грн. 80 коп.

На загальну суму 3340грн.23коп. (три тисячі триста сорок грн.23 коп.)

1. Покупка фарби водоем., кольор. – 317 грн. 00 коп.

2. Покупка проводу телеф. – 50 грн. 00 коп.

3. Покупка вилки ел. – 24 грн. 00 коп.

4. Оплата послуг Укртелекому – 29 грн. 93 коп.

5. Закупівля парафіну – 474 грн. 61 коп.

6. Покупка секаторів, плоскогубців, сверл, рулетки – 370 грн. 00 коп.

7. Закупівля лопат, черенків, граблів, сокири – 1310 грн.00 коп.

8. Покупка реойк металевих на сходи -540 грн. 00 коп.

9. Покупка саморезів – 30 грн. 00коп.

10. Покупка дорожки гумової на вхід – 750 грн.00коп.

11. Покупка проводу ел., ламп, патронів – 892 грн. 00 коп.

12. Покупка церезиту – 130 грн. 00 коп.

13. Закупівля матеріалів на латочний ремонт даху - 3383 грн. 78 коп.

14. Оплата за ремонт даху ( готівкою) – 975 грн. 00 коп.

На загальну суму9276 грн. 32коп. (дев’ять тисяч двісті сімдесят шість грн.

1. Покупка стаканів одноразових, салфеток( у мед кабінет)- 14 грн. 71 коп.

2. Покупка стрічки, клею - 27 грн. 60 коп.

3. Закупка господарських товарів, мила тощо – 555 грн. 27 коп.

4. Покупка батарейок – 54 грн. 00 коп.

5. Покупка метл, печаток – 70 грн. 00 коп.

6. Оплата послуг Укртелекому – 30 грн. 36 коп.

7. Закупівля ДезТабу – 190 грн. 00 коп.

8. Покупка халатів для персоналу – 500 грн. 00 коп.

9. Покупка «Особових справ» - 100 грн. 00 коп.

10. Покупка граблів – 115 грн. 00 коп.

11. Закупівля канцтоварів – 911 грн. 70 коп.

12. Придбання коммутатора мережі -599 грн. 00 коп.

13. Покупка води питної – 27 грн. 00коп.

На загальну суму 3194 грн.64коп. ( три тисячі сто дев’яносто чотиригрн.64коп.)

Витрати внесків в період жовтня 2014 року (грн, коп)
Господарські товари 95,32
Енергозберігаючі лампи53,80
Мило рідке29,98
Папір офісний 349,70
Крейда500
Колеса садівної тачки75
клей шпалерний, налічники164
Секрет для замка30
дверне полотно, короб, замок695
Круг шліфувальний50
Фарба водоемульсійна80
граблі96
Проволока100
Послуги Укртелеком24
Замок90
Жорсткий диск(каб. інформ.)899
Заправка картриджів,ремонт принтера, восстановлення картриджів1210
Всого7369,80

У вересні 2014 року надійшло благодійних внесків на сумму 10000гр.

Витрати у вересні склали 6000 гр. на встановлення системі сигналізації та тревожної кнопки

У серпні 2014 року -18921,14 гр.

У липні 2014 року -11621,82 гр.

У червні 2014 року - 10316,5 гр.

У травні 2014 року - 10734 гр.

У квітні 2014 року - 28554 гр.

У березні 2014 року -14440 гр.

У лютому 2014 року -4714 гр.

У січні 2014 року - 20301 гр. 19 коп.

Витрати внесків в період серпня 2014 року(у гривнях)
Крейда42
Стрічка малярна, синька217
Валіки 104
пальне445
Ліска, ніж165
світильник60
Розчинник44
Концтовари18,34
послуги Укртелекома24
Матеріали для ремонту 2-го поверху5241,44
Оплата роботи за ремонт 2-го поверху10100
т.о. вогнегасників388
Друк, переплет378
Виготовлення ключей82
Макловиця147,3
Чистячі засоби245,18
Фарба1128,88
Динамометр75
Засіб для квітів16
Всього18921,14
Витрати внесків в період липня 2014 року (у гривнях)
Послуги Укртелеком24
Ліки53,47
Тротуарна плитка2317,12
Будматеріали480
Фольга, цеберки95
Валіки209
Лампи, розетки75
Шпалери, кісті, перфорація, фріз1205
крейда48
скоби з цвяхами20
манометри300,6
облаштування для вікон кабінету № 226540
Лента малярна104
Прання штор 150
Всього11621,82
Витрати внесків в період червня 2014 року (у гривнях)
заправка картриджа (ремонт) 960
перфоратор, ведра, синька 130
лекарства 100
шпатлевка, кисть, краска 100
провод, євровилка 75
покупка монометров, термометра410
окна металопластиковые в каб № 22 - 6540
телефон 24,00
фольга для теплоизоляции 80,00
переплет 20,00
уайт-спирит 60,00
обои 1150,00
Валіки, кісті, уайтспирит179,5
Фріз98
Шпаклівка380
Всього10316,5

Витрати внесків в період травня 2014 року ( у гривнях)

Фарба 5500
Ремонт та заправка газонокосилки 400
Бензин 727
Заправка та ремонт оргтехніки 1190
Закупка плитки тратуарної 2117
Господарчі речі 200
Ліки 600
Всього10734

Витрати внесків в період квітня 2014 року(у гривнях)

Профіль на крильце 5500
Оплата за виконану роботу1650
Фарба 13000
Комп ютер 4430
Контейнер 1340
Обслуговування оргтехніки990
Вапняне тісто 480
Дозатори378
Дезтаб 260
Шпаклівка136
Хоз. побутові 320
Замки 70
Всього 28554
Витрати внесків в період березня 2014 року(у гривнях)
Парафін 337
Цемент, вапно200
Заправка картриджів140
Закупівля фарби 8763
Металічний профіль для ремонту підашшя над ганком 5000
Всього14440
Витрати внесків в період лютого 2014 року(у гривнях)
Фарба 2743
Ремонт теплового лічильника 620
Заправка картриджів 140
Концтовари 391
Захисні гумові стрічки на вхідні сходинки 820
ВСЬОГО 4714
Витрати внесків в період січня 2014 року (в гривнях)
Матеріал для ремонту даху актової зали2777
Шпалери, плитка, килимова доріжка 1833
Фарба3003
Баскетбольні мячі, грамоти1200
Металопластикові вікна в актовій залі 7500
Костюм Діда Мороза650
Радіосистема2150
Господарчі товари417
Чистячі і миючі засоби 213,92
Телефон30,77
Заправка картриджів280
Послуги палітурки та ксероксу 246,5
Всього20301,19

У вересні 2013 року - 15000гр.

У жовтні 2013 року - 14399гр. (І половина жовтня)

У жовтні 2013 року - 37452 гр. (ІІ половина жовтня)

У листопді 2013 року - 2555гр.

У грудні 2013 року - 4714 гр, 15 коп.

Витрати внесків в період грудня ( у гривнях)
Заміна електролічильника1036
Порожек з гумою на сходи370
Ліки76,15
Заправка картриджів300
Електроди60
Вимикачі25
Ялинка170
Господарчо-побутові засоби 165
Повірка електрозахисних засобів(боти)40
Вивіз книг з бібліотеки120
Вивіз твердих побутових відходів253
Періодичні видання2037
Оплата телефону 31
Свердла30
Витрати внесків в період листопада ( у гривнях)
Канцелярські товари451
Світильники930
Саморізи250
Заправка ксерокопіювальної машини140
Заміна електролічильника580.
Прут для виготовлення металевого каркасу240
Витрати внесків в період вересня, жовтня (у гривнях)
Миючі та дезінфікуючи засоби100
Інвентар для прибирання 318
Канцтовари500
Матеріали для ремонту даху (4 поверх), 18000
Обслуговування комп'ютерної техніки, принтерів1025
Закупка техніки (перфоратор)600
Закупка стендів520
Освітлення для спортивної зали2420
Перезарядка вогнегасників450
Лампи електричні1000
Установка витяжної системи в їдальні3000
Крани 163
Халати, рукавички для техперсоналу
240


Матеріали, робота по ремонту даху (4 поверх),29470
Пластикове вікно 1200
Енергозберігаючи лампи962
Конструкція для робіт на висоті5820
Всього (вересень, жовтень)65791

800у серпні - 15201 гр., у липні - 10000 гр., у червні - 10000 гр., у травні 2013 - 10000 гр., у квітні 2013 - 10000 гр., у березні 2013 - 10000 гр., у лютому 2013 - 15000 гр., у січні 2013 - 10000 гр., у грудні 2012 - 10000 гр., в листопаді 2012 - 6000 гр., у жовтні 2012 - 6000 гр.

Фінансово-господарський звіт

12 липня 2013 року в актовій залі школи відбулася звітна конференція директора школи Кузнецової Л.В. перед батьківською громадськістю. У 2012/2013 навчальному році адміністрація школи, батьківський комітет, учителі приділяли належну увагу утриманню будівлі школи, естетичному оформленню приміщень, поповненню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. У цілому за навчальний рік залучено благодійні кошти в сумі понад 112201 гр. Благодійна допомога надходила у вигляді матеріалів, товарів, обладнання, господарчого інвентарю.

Було виконано поточний ремонт усіх навчальних кабінетів, майстерень, підсобних приміщень, спортивної зали, частково відремонтований дах. Проведено капітальний ремонт коридорів на другому, третьому, четвертому поверхах, медичного та маніпуляційного кабінетів, шкільної їдальні, для якої придбано штори в кількості 12 штук та столовий посуд.

У зв’язку з тим, що в школі здійснено підведення гарячого водопостачання, було придбано труби для підключення гарячої води, а також труби та комплектуючі для заміни сантехніки. Для школи придбано автомат захисту GE - 16A (вимикач із сигнальною лампою).

Велику увагу приділено благоустрою приміщень, забезпеченню сприятливих умов для роботи різних підрозділів школи, зокрема обладнано новими меблями медичний кабінет та приймальну директора. З метою створення сучасного інтер’єру куплено жалюзі в кількості 22 штуки. Для забезпечення належних умов роботи технічного персоналу було придбано халати, розкладну драбину, інвентар, миючі та дезінфікуючі засоби, парафін.

З метою упорядкування рекреацій закуплено і встановлено таблички для кабінетів, наочний стенд для кабінету історії та стенди «ДС-фактор».

У 2012/2013 навчальному році значно поповнилася матеріальна база навчальних кабінетів: придбано три мультимедійні проектори для кабінетів №№20, 28 та 30, екран для кабінету №30, ноутбук для кабінету №20, телевізор «Діджетал» для кабінету № 36. Нові колонки придбано для якісного проведення загальношкільних заходів.

Упродовж навчального року адміністрація стежила за дотриманням лімітів по енергоносіях, воді, теплу. Щоденно знімались показники лічильників тепла, електроенергії, холодної води. Належна увага приділялась підготовці обладнання та його обслуговуванню під час опалювального сезону. На 100% школа забезпечена енергозберігаючими лампами.

Для ведення шкільного діловодства було придбано нові МФУ «Самсунг» та лазерний принтер«Самсунг».

Найбільші витрати ( сума у гривнях):

- на придбання фарби – 12277

- будівельних матеріалів - 2983

- меблів - 11200

- музичної апаратури - 4744

- пластикових вікон - 14500

- жалюзі - 4515

- штор - 7230

- шпалер - 12895

- ламп та плафонів - 2030

- стендів - 2435

- посуди - 3565

- труб - 6428

- стелі «Армстронг» - 2855

- ламінату - 9035

-килимової доріжки– 623

- валиків – 1000

- вогнегасників – 1560

- медикаменти – 2564

- канцтоварів – 1000

- деталей для газонокосарка, пального – 1956

- вентиляторів – 1840

- драбини – 600

- ростоміра – 530

- на ремонт асфальту - 3000

- на ремонт даху - 5500

Кiлькiсть переглядiв: 404