Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”
Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Наказ МОН України № 940 від 16.09.15 року (Увага!До наказу внесено зміни згідно знаказом МОН №1050 від 8 жовтня 2015 року) № 940 від 16 вересня 2015 року Про проведення державної підсумкової атестаціїчнів (вихованців) у системі загальної середньої світи у 2015/2016 навчальному році/ Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 641/2015 від 16 листопада 2015 року Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 листопада 2015 р. № 1155-рКиїв

Про перенесення робочих днів у 2016 році

З метою створення сприятливих умов для святкування 7січня— Різдва Христового, 8березня— Міжнародного жіночого дня та 28червня— Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банків) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2016році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:

п’ятниці 8 січня — на суботу 16 січня;

понеділка 7 березня — на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня — на суботу 2 липня.


Спеціальний режим роботи банків у зазначені дні визначає Національний банк.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Перелік нормативних документів,

які є підставою для нарахування заробітної плати, обліку товарно-матеріальних цінностей, харчування дітей та надання нежитлових приміщень в оренду в бюджетних установах в 2015 році

/Files/images/2015_semestr/з.jpg

1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про загальну середню освіту».

3. Закон України «Про дошкільну освіту».

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

5. Закон України «Про Державний бюджет України».

6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

7. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації».

8. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142-У

9. Закон України «Про молоко та молочні продукти».

10. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ.

11. Закон України ВРУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-УІІІ.

12. Кодекс законів про працю України.

13. Податковий кодекс України.

14. Бюджетний кодекс України.

15. ст. 51 Бюджетного кодексу України «Особливості здійснення окремих видатків бюджету».

1. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

16. Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

17. Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

18. Постанова КМУ від 26.09.2005 № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

19. Постанова від 25.10.2008 № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери».

20. Порядок № 100 - Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

21. Постанова КМУ від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки».

22. Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» зі змінами згідно Постанови КМУ від 25.03.2014 № 88.

23. Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення зарплати працівникам бібліотек» зі змінами згідно Постанови КМУ від 25.03.2014 № 89.

24. Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексацій грошових доходів населення».

25. Постанова КМУ від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плази (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням».

26. Наказ Мінпраці України, МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

27. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти України від 15.04.1993 № 102.

28. Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2015 рік від 31.01.2015, видана управлінням фінансів Московського району Харківської міської ради.

29. Витяг з розпису видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2015 рік по управлінню освіти від 31.01.2015

30. Лист заступника міністра України Б.М. Жебровського від 10.12.2012 № 1/9-887.

31. План асигнувань загального фонду бюджету на 2015 рік.

32. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611.

33. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611.

34. Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів Укрцїни від 26.06.2013 №611.

35. Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 № 947.

36. Постанова КМУ від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» зі змінами.

37. Постанова КМУ від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» зі змінами.

38. Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

39. Методика розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу (затверджена рішенням XII сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011 № 566/11).

40. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

41. Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради «Про організацію харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста Харкова у 2015 році».

42. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження змін до інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

43. Наказ управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради «Про організацію харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста Харкова у 2015 році».

44. Постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

45. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах» від 21.11.2002 № 667.

46. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2006 № 240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу».

47. Наказ Державного казначейства України від 08.05.2001 № 73 «Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув».

48. Постанова КМУ від 02.03.2010 № 209 «Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

49. Постанова КМУ від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів».

2015-2016 навчальний рік

Навчальні плани

Лист Міністерства від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

Переліки навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників:

Лист МОН № 1/9-422 від 04.09.15 року "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році"

  • Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2015/2016 навчальному році;
  • Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2015/2016 навчальному році;
  • Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2015/2016 навчальному році.

Навчальні програми для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми для початкової школи

Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОН України № 1/9-397 від 18.08.2015 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році»

Інструктивно-методичні рекомендації

Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОН від 31.08.2015 № 1/9-410 «Про методичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни»

Кiлькiсть переглядiв: 415